LiveZilla Live Help

Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι πολύπλοκοι. Το δίκαιό σας βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο. Ακόμη και αν δικαιωθείτε, συχνά θα πρέπει να ακολουθήσετε χρονοβόρες διαδικασίες που δεν κοστίζουν μόνο χρόνο αλλά και πολλά χρήματα, γιατί οι δίκες είναι και αβέβαιες και δαπανηρές. Δικηγόροι, πραγματογνώμονες και δικαστικά έξοδα πρέπει να πληρωθούν. Κανένας δεν εργάζεται σήμερα δωρεάν.
Όλα αυτά τα έξοδα και την φροντίδα μπορείτε να τα αφήσετε στον Εξειδικευμένο Ασφαλιστή Νομικής Προστασίας.
Τι καλύπτει
Ο εξειδικευμένος Ασφαλιστής Νομικής Προστασίας για εσάς:
 • Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων.
 • Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
 • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων.
 • Τα έξοδα για την επανάκτηση διπλώματος, αδείας ή πινακίδων κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, αδείας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου σκάφους.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.
Ποιον Καλύπτει
 • Τον ασφαλισμένο, σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα του ασφαλισμένου οχήματος.
 • Οποιονδήποτε οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους συνεπιβαίνοντες.
 • Τον ασφαλισμένο προσωπικά, σαν οδηγό οποιουδήποτε άλλου οχήματος που δεν ανήκει σε αυτόν.
 • Τον ασφαλισμένο, την σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά
 • Τον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή επιβαίνοντα του σκάφους αναψυχής.

Σε ποιες περιπτώσεις σας προστατεύει
Νομική Προστασία Οχήματος
 • Όταν ο ασφαλισμένος ή οι συνεπιβαίνοντες θελήσουν μετά από ένα ατύχημα να διεκδικήσουν από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για επισκευή του αυτοκινήτου, μείωση αξίας, ιατρικά έξοδα, ψυχική οδύνη κ.ο.κ.
 • Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για παράβαση ποινικών ή τροχαίων διατάξεων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
 • Όταν χρειάζεται ο ασφαλισμένος να προσφύγει στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές για επανάκτηση αφαιρεθείσας άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος ή πινακίδων.
 • Όταν προκύψουν διαφορές από την πώληση, ανταλλαγή, φύλαξη κ.ο.κ του ασφαλισμένου οχήματος.
 • Στις διαφορές με την ασφαλιστική εταιρεία από ασφαλιστήρια πυρκαγιάς, κλοπής, μικτής κ.ο.κ.
Νομική Προστασία Οικογενείας
 • Στις διαφορές από συμβάσεις της καθημερινής ζωής όπως αγορές και πωλήσεις, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια κ.ο.κ.
 • Όταν ο ασφαλισμένος ή μέλη της οικογένειάς του πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους στα ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγοριών ποινικών, αστυνομικών και υγειονομικών παραβάσεων.
 • Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογένειάς του με τον εργοδότη τους, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων.
 • Όταν προκύψουν διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία, ή την ασφαλιστική του εταιρεία.
 • Όταν ο ασφαλισμένος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του διεκδικεί από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
 • Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας.
 • Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου.
Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής
 • Αν κατηγορείστε για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου με το σκάφος, για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση κοντά σε παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κ.ο.κ.
 • Αν έχετε απαιτήσεις από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σε εσάς ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου, από ζημιές που προκάλεσαν άλλοι στο σκάφος σας.
 • Διεκδικεί απαιτήσεις κατά της ασφαλιστικής σας εταιρείας εφόσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια που αφορούν το σκάφος.
 • Όταν έχετε διαφορές από συμβάσεις που αναφέρονται στο σκάφος όπως ελαττωματική κατασκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πωλήσεως του σκάφους.
Νομική Προστασία Νοσηλευτών
Με το πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι νοσηλευτές οι οποίοι κατέχουν άδεια άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος για τις εξής περιπτώσεις:
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που θα αναφέρονται στην εξ’ αμελείας ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως νοσηλευτών.
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως υπηρεσιακές διαφορές, Ε.Δ.Ε., παρακράτηση μισθού, λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, απόλυση χωρίς αποζημίωση, απόλυση χωρίς αιτία, δικαιώματα αδείας, δυσμενής μετάθεση.
 • ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ στις περιπτώσεις ψευδούς καταμηνύσεως, εξυβρίσεως, χειροδικίας που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική ιδιότητα.
 • ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για σωματικές βλάβες από εργατικό ατύχημα.
 • ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ούτως ώστε να καταβάλλει ευθέως τυχόν αποζημιώσεις στους παθόντες.
Νομική Προστασία Πληρωμάτων ΕΚΑΒ
Με ο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται τα πληρώματα ασθενοφόρων για τις εξής περιπτώσεις:
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που θα αναφέρονται στην εξ’ αμελείας ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας όπως α) τραυματισμός από αμέλεια κατά την οδήγηση, επιβαινόντων του ασθενοφόρου ή άλλων οχημάτων και πεζών β) τραυματισμό ή θάνατο αρρώστου στην προσπάθεια μεταφοράς ή υποστήριξης ζωής γ) λάθος συντονισμός του ασυρματιστή ή τηλεφωνητή στην κίνηση του ασθενοφόρου με αποτέλεσμα την επιπλοκή της υγείας του αρρώστου.
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως υπηρεσιακές διαφορές, Ε.Δ.Ε., παρακράτηση μισθού, λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, απόλυση χωρίς αποζημίωση, απόλυση χωρίς αιτία, δικαιώματα αδείας, δυσμενής μετάθεση.
 • ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ στις περιπτώσεις ψευδούς καταμηνύσεως, εξυβρίσεως, χειροδικίας που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική ιδιότητα.
 • ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για σωματικές βλάβες από εργατικό ατύχημα.
Νομική Προστασία Αστυνομικών - Λιμενικών – Πυροσβεστών - Δημοτικής Αστυνομίας – Εδικών Φρουρών
Καλύπτονται οι περιπτώσεις που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα του ασφαλισμένου ως μισθωτού από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη όπως: Παραπομπή στο Πειθαρχικό, Δικαιώματα αδείας, Παρακράτηση μισθού, Δυσμενής μετάθεση, Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα, Απόλυση χωρίς αιτία, Απόλυση χωρίς αποζημίωση, Στερήσεις βαθμών.

Νομική Προστασία Καταναλωτή

Με ο πρόγραμμα αυτό, τα κυριότερα προβλήματα των συναλλαγών που συνήθως όλοι βρίσκουμε μπροστά μας ή ακούμε από τα ΜΜΕ, αντιμετωπίζονται και ο ασφαλισμένος αποκτά την δύναμη να τα επιλύσει νομικά.Τέτοια προβλήματα κατά κανόνα προέρχονται:
 • από την αγορά καταναλωτικών προϊόντων
 • από ελαττώματα σε προϊόντα μετά την αγορά τους
 • από τραπεζικές υπηρεσίες
 • από ταξιδιωτικές υπηρεσίες
 • από υπηρεσίες ινστιτούτων άθλησης, αδυνατίσματος κτλ
 • από υποχρεώσεις εταιρειών κοινής ωφέλειας, τηλεφωνίας κτλ
 • από διαφορές εξ’ ασφαλιστηρίων συμβολαίων προσώπων ή κατοικίας

Social media

 
 

Είσοδος συνεργατών

Ευκαιρίες Καριέρας

kariera